Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 53: Hẹn gặp bác sĩ

Bài 53: Hẹn gặp bác sĩ

Adam Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ.
Hi, I’d like to see the doctor, please.
Receptionist Bạn có hẹn trước không?
Do you have an appointment?
Adam Không.
No.
Receptionist Bạn muốn hẹn khi nào?
When would you like an appointment?
Adam Hôm nay được không?
Is today possible?
Receptionist Vâng. Hôm nay tốt rồi. Bạn muốn mấy giờ?
Yes. Today is fine. What time would you like?
Adam Càng sớm càng tốt. Tôi bị đau bụng lắm.
As soon as possible. My stomach really hurts.
Receptionist Xin chờ một chút. Để tôi xem bác sĩ có rảnh không?
Please wait a moment. I’ll see if the doctor is available.
Adam Được.
OK.
Receptionist Rất tiếc, ông ấy đang tiếp bệnh nhân. Có lẽ sẽ khoảng nửa tiếng nữa. Bạn chờ thêm một lúc nữa có phiền không?
Sorry, he’s with a patient right now. It’s probably going to be about another 30 minutes. Would you mind waiting a little longer?
Adam Không sao.
No problem.
Receptionist Tôi có thể xem thẻ bảo hiểm của bạn không?
May I see your insurance card please.
Adam Đây.
Here you are.
Receptionist Cám ơn. Lần gặp bác sĩ hôm nay sẽ là 25 đồng.
Thanks. That’s going to be 25 dollars for today’s visit.
Adam Vậy sao? Tôi đã không nghĩ là nhiều như vây.
Really? I didn’t think it would be that much.
Receptionist Tôi biết bạn cảm thấy ra sao.
I know how you feel.
Adam Tôi sẽ trả tiền mặt.
I’ll pay with cash.
Receptionist Cám ơn.
Thank you.
Adam Bạn có thể bật máy sưởi được không? Trong này lạnh quá.
Would you please turn on the heat? It’s really cold in here.
Receptionist Trong này lạnh, phải không? Để tôi giải quyết bây giờ. Xin mời bạn ngồi và điền vào những mẫu đơn này. Đưa chúng cho tôi khi nào bạn xong.
It is cold in here, isn’t it? I’ll take care of that in a moment. Please have a seat and fill out these forms. Bring them back to me when you’re done.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply