Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 4: hỏi đường

Bài 4: hỏi đường

Amy Chào Michael.
Hi Michael.
Michael Chào Amy. Có chuyện gì vậy?
Hi Amy. What’s up?
Amy Tôi đang tìm phi trường. Bạn có thể nói cho tôi biết làm cách nào đến đó được không?
I’m looking for the airport. Can you tell me how to get there?
Michael Không, rất tiếc. Tôi không biết.
No, sorry. I don’t know.
Amy Tôi nghĩ tôi có thể đi xe điện ngầm để tới phi trường. Bạn có biết đuờng xe điện ngầm ở đâu không?
I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is?
Michael Chắc rổi. Nó ở đằng kia.
Sure, it’s over there.
Amy Ở đâu? Tôi không thấy nó.
Where? I don’t see it.
Michael Phía bên kia đường.
Across the street.
Amy Ô, bây giờ tôi thấy rồi. Cám ơn.
Oh, I see it now. Thanks.
Michael Không có gì.
No problem.
Amy Bạn biết có nhà vệ sinh nào quanh đây không?
Do you know if there’s a restroom around here?
Michael Vâng. Có một cái ở đây. Nó ở trong cửa hàng.
Yes, there’s one here. It’s in the store.
Amy Cám ơn.
Thank you.
Michael Tạm biệt.
Bye.
Amy Tạm biệt.
Bye bye.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply