Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 38: Địa lý và phương hướng

Bài 38: Địa lý và phương hướng

Mandy Thưa giáo sư, Canada ở đâu?
Professor, where’s Canada?
Professor Canada ở phía bắc của nơi này.
Canada is north of here.
Mandy Thày có thể chỉ cho tôi trên bản đồ được không?
Can you show me on the map?
Professor Được chứ. Xem đây. Canada ở phía bắc của nước Mỹ.
Sure. Look here. Canada is north of the United States.
Mandy Ô, tôi thấy rồi. Mexico ở đâu?
Oh, I see. Where’s Mexico?
Professor Mexico ở phía nam của nước Mỹ.
Mexico is south of the United States.
Mandy Còn Connecticut? Nơi đó ở đâu?
How about Connecticut? Where’s that?
Professor Connecticut ở phía đông của New York.
Connecticut is east of New York.
Mandy Bang nào ở phía tây của Pennsylvania?
What state is west of Pennsylvania?
Professor Ohio.
Ohio.
Mandy Vâng. Los Angeles ở đâu?
OK, Where’s Los Angeles?
Professor Los Angeles ở California. Nó ở phía đông nam của San Francisco.
Los Angeles is in California. It’s southeast of San Francisco.
Mandy Boston ở đâu?
Where’s Boston.
Professor Boston ở miền đông bắc của đất nước.
Boston is in the northeast part of the country.
Mandy Las Vegas ở đâu?
Where is Las Vegas?
Professor Las Vegas ở phía tây nam.
Las Vegas is in the southwest.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply