Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 37: Tìm một cửa hầng tiện lợi

Bài 37: Tìm một cửa hầng tiện lợi

Andrew Pam, máy ATM gần đây nhất ở đâu?
Pam, where’s the closest ATM?
Pam Không xa đâu. Bạn thấy tòa nhà vàng đằng kia không?
It’s not that far. Do you see that Yellow building over there?
Andrew Tòa nhà lớn hay nhỏ?
The big one or the small one?
Pam Tòa nhà lớn.
The big one.
Andrew Có.
Yes.
Pam Nó ở ngay bên cạnh, phía bên phải.
It’s right next to it, on the right.
Andrew Bạn có biết có một cửa hàng tiện lợi gần đây không?
Do you know if there’s a convenience store around here?
Pam Tôi không nghĩ là có một cửa hàng gần đây. Cửa hàng gần nhất ở trên đường thứ 3, nhưng giờ này có lẽ đóng cửa rồi.
I don’t think there’s one around here. The closest one is on 3rd street, but that’s probably closed now.
Andrew Tôi thực sự cần mua một vài món trước khi tôi đi.
I really need to get some things before I leave.
Pam Ồ, bạn có thể đi xuống đường thứ 22. Có nhiều cửa hàng ở đó mở cửa 24 giờ một ngày.
Well, you could go down to 22nd street. There are lot of stores down there that are open 24 hours a day.
Andrew Tôi có thể đi xe điện ngầm tới đó được không?
Can I take the subway to get there?
Pam Được, nhưng như vậy mất khoảng nửa tiếng. Bạn nên đi tắc xi.
Yes, but that’ll probably take about half an hour. You should just take a cab.
Andrew Đi như vậy không đắt sao?
Won’t that be expensive?
Pam Không, từ đây tôi nghĩ chỉ tốn khoảng 5 đô.
No, from here I think it’s only about 5 dollars.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply