Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 31: Bạn có thể giúp tôi tìm một vài đồ vật được không?

Bài 31: Bạn có thể giúp tôi tìm một vài đồ vật được không?

Matt Tôi không thể tìm thấy cặp kiếng của tôi và tôi không thấy gì hết. Bạn có thể giúp tôi tìm vài thứ được không?
I can’t find my glasses and I can’t see anything. Can you help me find a few things?
Anna Không có vấn đề gì. Bạn đang tìm cái gì?
No problem. What are you looking for?
Matt Máy tính xách tay của tôi, bạn thấy nó không?
My laptop, do you see it?
Anna Có, máy tính của bạn ở trên ghế.
Yes, your laptop is on the chair.
Matt Quyển sách của tôi ở đâu?
Where’s my book?
Anna Quyển sách nào?
Which one?
Matt Quyển từ điển.
The dictionary.
Anna Nó ở dưới cái bàn.
It’s under the table.
Matt Bút chì của tôi ở đâu?
Where’s my pencil?
Anna Có một cây viết chì trước cái đèn.
There’s a pencil in front of the lamp.
Matt Đó không phải là viết chì. Đó là viết mực.
That’s not a pencil. That’s a pen.
Anna Ô, xin lỗi. Có một cây viết chì sau cái tách.
Oh, sorry. There is a pencil behind the cup.
Matt Còn ba lô của tôi thì sao? Bạn biết nó ở đâu không?
How about my backpack? Do you know where that is?
Anna Nó ở giữa bức tường và giường ngủ.
It’s in between the wall and the bed.
Matt Đôi giày của tôi ở đâu?
Where are my shoes?
Anna Chúng ở bên trái của cái ti vi.
They’re on the left side of the TV.
Matt Tôi không trông thấy chúng.
I don’t see them.
Anna Xin lỗi, tôi lầm. Chúng ở bên phải của cái ti vi.
Sorry, I made a mistake. They’re on the right side of the TV.
Matt Cám ơn.
Thanks.
Anna Ô, còn đây là cặp kiếng của bạn. Chúng ở cạnh cái điện thoại di động của bạn.
Oh, and here are your glasses. They were next to your cell phone.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply