Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 28: Bạn thích loại nhạc gì?

Bài 28: Bạn thích loại nhạc gì?

Amy Paul, bạn thích nghe loại nhạc nào?
Paul, what kind of music do you like to listen to?
Paul Mọi thể loại, nhưng phần lớn là pop, rốc và cổ điển. Tại sao bạn hỏi?
All kinds, but mostly Pop, rock and classical. Why?
Amy Tôi có vé để đi xem một buổi trình diễn. Bạn muốn đi với tôi không?
I have tickets to a show. Do you want to go with me?
Paul Loại nhạc gì vậy?
What kind of music is it?
Amy Pop. Ca sĩ Mariah Carey.
Pop. It’s Mariah Carey.
Paul Khi nào vậy?
When is it?
Amy 8 giờ tối mai.
At 8PM tomorrow night.
Paul Vâng, tôi thích đi. Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên ăn tối trước không?
Yeah, I’d like to go. Do you think we should have dinner first?
Amy Vâng, đó là ý kiến hay.
Yes, that’s a good idea.
Paul Chúng ta hãy ăn ở nhà hàng đối diện với căn hộ của tôi phía bên kia đường.
Let’s eat at the restaurant across the street from my apartment.
Amy Ô, tôi nghĩ tôi biết nơi bạn nói rồi. Chúng ta đã ăn ở đó hồi tháng trước phải không?
Oh, I think I know the place you mean. We ate there last month, right?
Paul Đúng rồi. Bạn có trí nhớ tốt đó.
Yes, that’s right. You have a good memory.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply