Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 21: Siêu thị đã đóng cửa

Bài 21: Siêu thị đã đóng cửa

Sharon Jeff, tôi sắp đi siêu thị. Bạn muốn đi với tôi không?
Jeff, I’m going to the supermarket. Do you want to come with me?
Jeff Tôi nghĩ giờ này siêu thị đóng cửa rồi.
I think the supermarket is closed now.
Sharon Ô. Nó đóng cửa lúc mấy giờ?
Oh, When does it close?
Jeff Nó đóng cửa lúc 7 giờ vào chủ nhật
It closes at 7:00 on Sundays.
Sharon Tệ quá.
That’s too bad.
Jeff Đừng lo, chúng ta có thể đi vào sáng mai. Nó mở cửa lúc 8 giờ.
Don’t worry, we can go tomorrow morning. It opens at 8:00.
Sharon Thôi được. Bây giờ bạn muốn làm gì?
Alright. What do you want to do now?
Jeff Chúng ta hãy đi dạo nửa tiếng. Em gái tôi sẽ tới đây khoảng 8:30 tối và rồi tất cả chúng ta có thể đi ra ngoài ăn tối.
Lets take a walk for a half an hour. My sister will get here at about 8:30PM and then we can all go out to dinner.
Sharon Cô ta sống ở đâu?
Where does she live?
Jeff Cô ta sống ở San Francisco.
She lives in San Francisco.
Sharon Cô ta đã sống ở đó bao lâu rồi?
How long has she lived there?
Jeff Tôi nghĩ cô ta đã sống ở đó khoảng 10 năm.
I think she’s lived there for about 10 years.
Sharon Đó là một quãng thời gian dài. Trước đó cô ta sống ở đâu?
That’s a long time. Where did she live before that?
Jeff San Diego.
San Diego.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply