Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 19: Người phụ nữ đó là ai?

Bài 19: Người phụ nữ đó là ai?

Donna Joseph, người phụ nữ đó là ai vậy?
Joseph, who is that woman?
Joseph Đó là Susan.
That’s Susan.
Donna Cô ta làm nghề gì?
What does she do for work?
Joseph Cô ta là luật sư.
She’s a lawyer.
Donna Cô ta có phải là người Mỹ không?
Is she American?
Joseph Không, nhưng cô ta nói tiếng Anh lưu loát.
No, but she speaks English fluently.
Donna Cô ta rất cao. Bạn có quen cô ta không?
She’s really tall. Do you know her?
Joseph Có, tôi có quen cô ta. Chúng tôi là bạn.
Yes, I know her. We’re friends.
Donna Còn người đàn ông đứng cạnh cô ta là ai?
Who’s that man standing next to her?
Joseph Người đàn ông nào?
Which man?
Donna Người đàn ông thấp phía bên trái cô ta. Tên anh ta là gì?
That short guy on her right. What’s his name?
Joseph Ô, đó là Matt.
Oh, that’s Matt.
Donna Anh ta thực sự đẹp trai.
He’s really good looking.
Joseph Vâng.
Yeah.
Donna Bạn có quen anh ta không?
Do you know him?
Joseph Tôi không quen anh ta, nhưng tôi nghĩ em gái tôi có quen.
I don’t know him, but I think my sister does.
Donna Anh ta có gia đình chưa?
Is he married?
Joseph Có, anh ta có gia đình.
Yes, he’s married.
Donna Bây giờ tôi nhớ rồi. Tôi đã gặp anh ta trước đây.
I remember now. I met him before.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply