Breaking News
Home / Luyện nghe / Tiếng Anh thông dụng / Bài 18: Request and Answers

Bài 18: Request and Answers

Khi nhờ vả ai làm gì đó cho mình hay yêu cầu họ đừng làm gì đó mà bạn không thích hay không cần, bạn phải đối đáp một cách rỏ ràng nhưng tế nhị.


Bạn có thể download bài học dạng PDF và file Mp3 tại đây ( vui lòng like bài viết để hiện thị link download)

Check Also

Bài 12: Shopping

Những mẫu đối thoại trong một cửa hàng giữa người mua và người bán: cách …

Bình luận bài viết

Xem thêm tại: MAGICBOOK4D.NET