Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 14: Giới thiệu một người bạn

Bài 14: Giới thiệu một người bạn

Michael Robert, đây là bạn tôi, bà Smith.
Robert, this is my friend, Mrs. Smith.
Robert Chào, rất vui gặp bạn.
Hi, Nice to meet you.
Mrs. Smith Cũng rất vui gặp bạn.
Nice to meet you too.
Robert Bà Smith, bạn làm nghề gì?
Mrs. Smith, what do you do for work?
Mrs. Smith Tôi là bác sĩ.
I’m a doctor.
Robert Ô, bạn làm việc ở đâu?
Oh. Where do you work?
Mrs. Smith Bệnh viện đại học New York ở thành phố New York. Bạn làm nghề gì?
New York University hospital in New York City. What do you do?
Robert Tôi là thày giáo.
I’m a teacher.
Mrs. Smith Bạn dạy môn gì?
What do you teach?
Robert Tôi dạy tiếng Anh.
I teach English.
Mrs. Smith Ở đâu?
Where?
Robert Tại một trường trung học ở New Jersey.
At a high school in New Jersey.
Mrs. Smith Thực là tốt. Bạn bao nhiêu tuổi?
That’s nice. How old are you?
Robert Tôi 32.
I’m 32.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply