Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 13: Bạn đã ra sao?

Bài 13: Bạn đã ra sao?

Karen Chào Richard.
Hello Richard.
Richard Chào Karen.
Hi Karen.
Karen Bạn thế nào?
How have you been?
Richard Không khỏe lắm.
Not too good.
Karen Tại sao vậy?
Why?
Richard Tôi bị ốm.
I’m sick.
Karen Rất tiếc nghe bạn ốm.
Sorry to hear that.
Richard Được thôi. Không nghiêm trọng đâu.
Its OK. Its not serious.
Karen Tốt. Còn bà xã bạn khỏe không?
That’s good. How’s your wife?
Richard Bà ấy khỏe.
She’s good.
Karen Bây giờ bà ấy có ở Mỹ không?
Is she in America now?
Richard Không, bà ấy chưa qua đây.
No, she’s not here yet.
Karen Bà ấy ở đâu?
Where is she?
Richard Bà ấy ở Canada với mấy đứa nhóc của chúng tôi.
She’s in Canada with our kids.
Karen Tôi hiểu. Tôi phải đi bây giờ. Cho tôi gửi lời chào bà xã của bạn.
I see. I have to go now. Please tell your wife I said hi.
Richard Được, tôi sẽ nói chuyện với bạn sau.
OK, I’ll talk to you later.
Karen Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn.
I hope you feel better.
Richard Cám ơn.
Thanks.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply