Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 10: Gọi thức ăn

Bài 10: Gọi thức ăn

Host Xin chào ông, chào mừng đến với nhà hàng Vườn Pháp. Bao nhiêu người?
Hello sir, welcome to the French Garden Restaurant. How many?
Charles Một.
One.
Host Ngay lối này. Xin mời ông ngồi. Một lúc nữa cô phục vụ sẽ tiếp ông.
Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you in a moment.
Waitress Xin chào ông, ông muốn gọi món ăn bây giờ không?
Hello sir, would you like to order now?
Charles Vâng, làm ơn.
Yes please.
Waitress Ông muốn uống gì?
What would you like to drink?
Charles Cô có những thức uống gì?
What do you have?
Waitress Chúng tôi có nước đóng chai, nước trái cây, và cô ca.
We have bottled water, juice, and Coke.
Charles Làm ơn cho tôi một chai nước.
I’ll have a bottle of water please.
Waitress Ông muốn dùng món gì?
What would you like to eat?
Charles Tôi sẽ dùng món bánh xăng uých cá ngừ và một chén súp rau.
I’ll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply