Breaking News

ABC Zoo

Xem lời dịch
Vườn thú ABC

Hôm nay là một ngày đặc biệt ở vườn thú ABC. Có một con vật mới đến.

“Cái gì trong đó thế?” “Đó là một con Zorilla từ châu Phi. Nó cần một ngôi nhà.”

“Zorilla phải không? Được rồi, chúng ta sẽ tìm cho cậu một ngôi nhà.”

“Để xem nào: Aardvark, trăn, chó sói Bắc Mỹ, thú mỏ vịt. Zorilla ở đây không hợp đâu.”

“Để xem nào: Đà điểu, công, hươu cao cổ, linh cẩu. Zorilla ở đây không hợp đâu.”

“Để xem nào: Linh dương, sứa, gấu Koala, vươn cáo. Zorilla ở đây không hợp đâu.”

“Để xem nào: chồn, kỳ lân biển, đười ươi và báo. Zorilla ở đây không hợp đâu.”

“Để xem nào: chim đuôi seo, đà điểu Mỹ, con lười, nhện. Zorilla ở đây không hợp đâu.”

“Để xem nào: Chim ô, kền kền, và hà mã. Zorilla ở đây không hợp đâu.”

“Để xem nào: Chim xenop, bò rừng, và zorilla! Nhà của Zorilla đây rồi!”
“Xin lỗi các cậu nhé!”

Leave a Reply